ahq eSports Club 競酷數位股份有限公司

2016 LMS Summer W1&2 花絮 | 隊長 Ziv 訪談

  
2016-06-26
文章來源:ahq e-Sports Club 競酷數位股份有限公司

2016 LMS Summer 第一、二週,ahq 分別對上 TM、MSE、FW,共取得兩勝一敗的成績。ahq 隊長 Ziv 談到 ahq 在休賽期間的變化,以及團隊在夏季賽的目標。

2016 LMS Summer W1 戰績資訊

TM vs ahq  0:2

[G1 VOD] [G2 VOD]

2016 LMS Summer W2 戰績資訊

ahq vs MSE  2:0

[G1 VOD] [G2 VOD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppBf2NJ7rT4

上一則: 下一則:
TOP ↑