ahq eSports Club 競酷數位股份有限公司

《ahq 開mic啦》2018 LMS SUMMER week 2 ahq vs GRX 上集

最近常遇到下路用小法師嗎??
隊友怎麼跟比賽的都長不一樣RRRR~~

 

#ahq開mic啦 #英雄聯盟
#參加洲際賽的隊伍們都加油